logo
WARSZTATY

Warsztaty / Ferie Zimowe 2020

 

"WODA NASZE ŻYCIE"  

Ilość osób: maksymalnie 30 osób. 

Czas trwania: około 4 godzin

Cel: edukacja regionalna i przyrodnicza, hydrologiczna oraz elementy optyki.

Umiejętności: przeprowadzenie badania przy pomocy lasera.

Dla kogo: dzieci z klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: CET NATURUM w Rudzie Sułowskiej 20

Koszt: 20 zł od osoby

Opcjonalnie - obiad 18 zł za osobę lub ognisko 15 zł od osoby.

PROGRAM  WARSZTATÓW:

 1. Przyjazd do CET Naturum w Rudzie Sułowskiej.
 2. Część teoretyczna – 45 min wprowadzenie do tematyki ochrony wody
 3. Zajęcia plenerowe – 45 min. zależnie od warunków atmosferycznych
 4. Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem lasera - 2 h
 5. Obiad 18zł od osoby – opcjonalnie ognisko z kiełbaskami 15 zł od osoby.
 6. Wyjazd z CET NATURUM 

Cele operacyjne (uczestnik):

 • rozumie znaczenie zasobów wody pitnej dla istnienia życia na ziemi
 • potrafi przedstawić sposoby oczyszczania wody
 • rozumie osobistą odpowiedzialność za stan wody
 • definiuje pojęcia: jakość wody, zasoby wody, retencja, oszczędność wody

Środki dydaktyczne:

Prezentacja komputerowa, materiały do prac plastycznych, zestaw do badań czystości wody, laser zielony, pipeta, pojemniki na próbki wody, statyw.

Cele ogólne: zwrócenie uwagi uczniów na problem niedostatku wody pitnej na świecie i konieczność jej oszczędzania.

Cele operacyjne:

 • uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie wody w przyrodzie oraz życiu i gospodarce człowieka
 • uczeń rozumie celowość racjonalnego korzystania z wody i potrafi to uzasadnić
 • uczeń wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności za stan środowiska
 • uczeń potrafi wymienić kilka sposobów ochrony wód przed zanieczyszczeniami i sposoby oszczędzania wody w codziennym życiu i wprowadza je w życie

1 część teoretyczna (45min) w sali:

Wprowadzenie uczestników w tematykę ochrony środowiska, jakości i ilości wody w Polsce na świecie. Przygotowanie do wykonania prac plastycznych o sposobach ochrony wód.

2 zajęcia plenerowe (45 min) w terenie:

Wyprawa po próbki wody na terenie zakładu rybackiego Ruda Sułowska, w trakcie wyprawy poznamy historię rybactwa na terenie Doliny Baryczy.

3 część praktyczna (2 godz.) w sali:

Zespoły przeprowadzą samodzielne badania jakości pozyskanej wody, przeprowadzą analizę porównawczą, wyciągną wnioski. Efektem końcowym będzie plakat o ochronie wody. 

Zgłoszenia: rezerwacje@stawymilickie.pltel.: (+48) 71/ 75 90 888 

 

"RECYKLING - NOWE WYZWANIA"

Ilość osób: maksymalnie 30 osób. 

Czas trwania: około 4 godziny.

Cel: edukacja ekologiczna związana z gospodarką odpadami.

Umiejętności: sposoby na wykorzystanie odpadów.

Dla kogo : dzieci z klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: CET NATURUM w Rudzie Sułowskiej 20

Koszt: 20 zł od osoby

Opcjonalnie - obiad 18 zł za osobę lub ognisko 15 zł od osoby.

PROGRAM  WARSZTATÓW:

 1. Przyjazd do CET Naturum w Rudzie Sułowskiej.
 2. Część teoretyczna – 45 min wprowadzenie do tematyki ochrony środowiska
 3. Zajęcia plenerowe – 45 min. zależnie od warunków atmosferycznych
 4. Zajęcia praktyczne - 2 h
 5. Obiad 18zł od osoby – opcjonalnie ognisko z kiełbaskami 15 zł od osoby.
 6. Wyjazd z CET NATURUM

Cele ogólne: zwrócenie uwagi uczniów na problem nadmiaru odpadów oraz konieczności szukania rozwiązań tego problemu

Cele operacyjne (uczestnik):

 • potrafi prawidłowo posegregować odpady
 • zna sposoby wykorzystywania odpadów
 • potrafi w praktyce wykorzystać odpady
 • rozumie osobistą odpowiedzialność za stan środowiska
 • definiuje pojęcia: surowce wtórne, recykling, segregacja odpadów

Środki dydaktyczne:

Warsztat pracy, stanowisko montażowe , lutownica (obsługuje prowadzący zajęcia), kombinerki. Materiały do wykonania przydatnego w życiu codziennym koszyczka z materiałów recyclingowych. Taśma bandująca.

1 część teoretyczna (45min) w sali:

Wprowadzenie uczestników w tematykę ochrony środowiska, segregacji odpadów i recyklingu.

2 zajęcia plenerowe (45 min) w terenie:

Wyprawa po materiały na terenie zakładu rybackiego Ruda Sułowska - ”przypadkowe” znalezienie materiałów które mogły by posłużyć do wykonania czegoś pożytecznego (taśma bandująca).

3 część praktyczna w sali:

Ustalamy po sugestiach, ze strony prowadzącego zajęcia, co można zrobić i w jaki sposób z pozyskanego materiału.

Zadaniem uczestników (2 godz.) jest zrobienie małego koszyczka na petshopy lub inne małe przedmioty.

Zgłoszenia: rezerwacje@stawymilickie.pltel.: (+48) 71/ 75 90 888

 

 

 

 

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015